Hall Theater Building

Detalji projekta:

  • Projekat Theater Hall
  • Klijent Jimmy Divison
  • Lokacija Miranda, USA
  • Godina 2021

Izrada vrata

Izrada prozora

Drvenarija